péntek, 20 április 2018
  • Gyere vívni
  • a Törekvésbe
  • Vár a
  • Törekvés SE Vívószakosztály
  • Gyere hozzánk vívni!

    Minden érdeklődőt szeretettel várunk edzéseinken 8-tól 40 éves korig

A+ R A-

Zsűri

Etikai normák a zsűrik részére

A versenyszabályok hatalommal ruházzák fel az asszók levezetéséért felelős zsűriket, nevezetesen: Az akciók és az asszó eredményével kapcsolatos döntései véglegesek, korlátlan joga, hogy az asszót bármikor megszakítsa, figyelmezteti a szabálytalan, vagy sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzőket, kizárhatja azt a versenyzőt, aki véleménye szerint sportszerűtlenül viselkedik. Ilyen hatalom gyakorlásához a zsűriknek magas etikai szintre van szüksége.

Kötelezettségek a sportággal szemben:
Egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy gondoskodjon az asszó folyamatosságáról, amelyet nem szakítanak meg felesleges időkiesések.

1./ A zsűrinek mindent meg kell tenni azért, hogy szellemileg jó állapotban legyen, élénknek kell lennie, és késznek arra, hogy a helyes döntést tudja meghozni.

2./ Legyen bátorsága a döntések meghozatalánál. Kiegyensúlyozott és határozott legyen, s ne hagyja magát befolyásolni a versenyzők, edzők, csapatvezetők vagy a nézők részéről.

3./ Legyen mindig becsületes és pártatlan, tekintet nélkül a résztvevő versenyzőkre, országokra, edzőkre, vagy csapatvezetőkre.

4./ Amennyiben fizikailag, vagy szellemileg nincs megfelelő állapotban az asszó levezetésére (betegség, sérülés, magán jellegű okok következtében) mondja le az asszó levezetésére való felkérést.

Kötelezettségek a versenyzőkkel szemben:
E kötelezettségek közül több is azonos az előző fejezetben leírtakkal. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az etika megköveteli a versenyzőkkel szembeni tiszteletet.

1./ A zsűrinek tájékoztatni kell a verseny szervezőit, ha valamely versenyzővel kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn (személyes kapcsolat, korábbi incidens stb. következtében).

2./ A zsűri nem kérhet olyan vendéglátást, amely a rögzített normákat, meghaladja.

3./ A zsűrinek vissza kell utasítania a vendégszeretet túlzott megnyilvánulásait.

Kötelezettségek a versenyzőkkel szemben:
A zsűrinek kellő higgadtsággal kell alkalmazniuk a rájuk ruházott korlátlan hatalmi jogkört. Az autoritást és a határozott magatartást a másik ember tisztelete kell, hogy kísérje.

1./ A zsűrinek védeni kell a versenyzőket.

2./ Verbális kapcsolata során kellő tiszteletet kell tanúsítania a versenyzőkkel szemben akkor is, ha azok szabálytalanságot követnek el.

3./ Jelentésében a zsűriknek szigorúan tartania kell magát az igazsághoz és a valódi történésekhez.

Kötelezettségek a többi zsűrivel szemben:
A zsűri tekintélyét védeni kell, nemcsak a verseny tisztaságának érdekében, hanem a kollégák érdekében is. Ez a védelem azonban ne korlátozza a versenyzők védelmét.

1./ A zsűri tartózkodjon a kollégák kritikájától, nyújtson teljes támogatást azoknak.

2./ Járuljon hozzá a fiatal zsűrik fejlődéséhez.