péntek, 20 április 2018
  • Gyere vívni
  • a Törekvésbe
  • Vár a
  • Törekvés SE Vívószakosztály
  • Gyere hozzánk vívni!

    Minden érdeklődőt szeretettel várunk edzéseinken 8-tól 40 éves korig

A+ R A-

Edzők

Etikai normák az edzők számára

A vívók etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki a versenyzők magatartására. Ezért az edzőnek tudatában kell lennie, hogy majdnem minden döntésének, cselekedetének és stratégiai céljának erkölcsi kihatása van.

Intellektuális és emocionális szándékait egyensúlyban kell tartania, megfelelő beleérző képességgel összekötve. A győzelem természetesen minden edzőnek alapvető törekvése. Az etikai normák nem állnak ellentétben a győzelem elérésének célkitűzésével. A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától azonban el kell határolódniuk. A fiatalokkal dolgozó edzőkre többletfelelősség is hárul. A fiatalok egészsége, biztonsága, jóléte és erkölcsi nevelése fontosabb, mint az egyesület, az edző, vagy a szülők hírneve, presztízse.

Kötelezettségek a sportággal szemben:
Az edző kötelessége, hogy
1./ támogassa a vívósportot, annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését, akik a holnap hősei, szurkolói és vezetői lesznek,

2./ fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával,

3./ megossza szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, hangsúlyozottan, ha erre felkérik (pl. szakmai konferenciák keretében, cikkek írásával stb.),

4./ olyan módon fejlessze saját versenyzőinek képességeit, és teljesítményét, oktassa a technikát és a taktikát, amely -a sikerrel együtt - a vívást a nézők számára is vonzóvá teszi,

5./ megóvja a vívósportot minden negatív befolyástól.

Kötelezettségek saját versenyzőivel szemben:
Az edző kötelessége, hogy:
I. Általánosan:
1./ versenyzőinek egészsége prioritást élvezzen,

2./ minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek fejlesztésére, s minden megtett eszköz segítségével, versenyzőivel a legjobb eredményt érje el,

3./ versenyzőivel megértesse és betartassa a sportszerű magatartás szellemének alapelveit,

4./ elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a testi fejlődésre veszélyeket hordoz magában.

II. Speciálisan, ha fiatal versenyzőkkel dolgozik, hogy:
1./ a gyermekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészséges fizikai tevékenységre sarkallja őket,

2./ kerüljön olyan elvárásokat a gyermekekkel szemben, ami nincs arányban azok képességeivel,

3./ ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a tehetségeseket, a versenyeken elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az igyekezetet, és annak eredményeit,

4./ minél több információval lássa el, s világosítsa fel a fiatal sportolót és családját a túlzott teljesítmény centrikusság veszélyeiről.

A versenyszabályok betartása:
Elsősorban az edzők és a versenyzők felelősek a verseny szellemiségéért.
Ezért az edzőnek kötelessége:
1./ tiszteletben tartani a szabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint irányítani a versenyzőit,

2./ kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét,

3./ tiltani a tiltott szerek használatát a versenyzői körében.

Az ellenfelek tiszteletben tartása:
1./ legyen példakép versenyzői számára abban is, hogy előzékenységet, udvariasságot tanúsít az ellenféllel és annak vezetőivel szemben,

2./ tanítsa meg versenyzőit „az ellenfél nem ellenség” szemléletre,

3./ tartózkodjék az ellenfél megfélemlítésétől,

4./ akadályozza meg a verseny vagy asszó elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris kifejezésekkel illeti.

A hivatalos személyek (zsűrik, szervezők stb.) tiszteletben tartása:
Az edző:
1./ viselkedjék udvariasan a verseny zsűrijeivel, hivatalos személyeivel szemben,

2./ legyen megértéssel a zsűrivel szemben, méltósággal fogadja el a döntéseket,

3./ legyen tudatában annak, hogy az asszó két fél között rögzített szabályok keretében folyó erőpróba, s ebben a zsűri az asszó fontos részét képezi, mint a verseny rendjét fenntartó és döntéshozó személy.

Kötelezettség a közönséggel és a médiákkal szemben:
Az edző kötelessége, hogy:
1./ megadja a szükséges tájékoztatást a médiák képviselőinek - azok kérdései esetén - a személyiségi jogok keretein belül,

2./ őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytől éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák provokációjától,

3./ információiban szigorúan az igazsághoz és a valósághoz tartsa magát.